0
Ωφελούμενοι

Πληροφορίες σχετικά με το Έργο

Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού υλοποιεί το Έργο «Δράσεις και Εργαλεία για την Προώθηση των Ευπαθών Ομάδων και των Νέων στην Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο “ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ”)

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Β.Α.Α.) με τίτλο «Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας με αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ», με Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης τον Αναπτυξιακό Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ).

Φορέας Χρηματοδότησης του Έργου είναι η Περιφέρεια Αττικής, η οποία στηρίζει χρηματοδοτικά τις ΟΧΕ/ ΒΑΑ που εντάσσονται χωρικά στην αρμοδιότητά της, μέσω του Ε.Π. «Αττική 2014 -2020».

Αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού για το συντονισμό των δράσεων του Έργου είναι η  Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής

Στόχος του Έργου

  • Ανάπτυξη και εφαρμογή πιλοτικών δράσεων για την ενημέρωση, την παροχή συμβουλών, την κατάλληλη προετοιμασία και την προώθηση στην απασχόληση και στην επιχειρηματικότητα,
  • των ευπαθών ομάδων που βρίσκονται σε εργάσιμη ηλικία,
  • καθώς και των νέων, στο Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού, στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο “ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ”)