0
Ωφελούμενοι

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Στόχος του Έργου

  • Ανάπτυξη και εφαρμογή πιλοτικών δράσεων για την ενημέρωση, την παροχή συμβουλών, την κατάλληλη προετοιμασία και την προώθηση στην απασχόληση και στην επιχειρηματικότητα,
  • των ευπαθών ομάδων που βρίσκονται σε εργάσιμη ηλικία,
  • καθώς και των νέων, στο Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού, στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο “ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ”)

ü  Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη

ü  Επαγγελματική Συμβουλευτική

ü  Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας

Δικτύωση με:

ü  Εργοδότες & Επιχειρήσεις

σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο για την προώθηση των ωφελούμενων του Έργου.

Οφέλη για την τοπική κοινωνία και τους συμμετέχοντες
  • Ενίσχυση του προσφερόμενου μίγματος υπηρεσιών του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού και του Δικτύου Κοινωνικών Δομών σε θέματα προώθησης στην απασχόληση και την επιχειρηματικότητα, με έμφαση στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και τους νέους
  • Συμβουλευτική και Ψυχοκοινωνική υποστήριξη στους συμμετέχοντες από Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς και Συμβούλους Απασχόλησης για την άμεση αντιμετώπιση δυσκολιών της καθημερινότητας τους
  • Ενδυνάμωση και ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των ωφελούμενων
  • Βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας
  • Ανάπτυξη μιας Συμμαχίας Απασχόλησης στο Δήμο Αγίων Αναργύρων Καματερού και ευρύτερα τη Δυτική Αθήνα

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ