0
Ωφελούμενοι

Η στρατηγική του Δήμου

Ένα νέο πρόγραμμα συμβουλευτικής και υποστήριξης της απασχόλησης έρχεται να προστεθεί στα εργαλεία Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου μας.

Μέσα από αυτή τη δράση, φιλοδοξούμε να δώσουμε διέξοδο προς την εργασία τόσο σε άτομα που βρίσκονται σε δύσκολη οικονομική κατάσταση, μακροχρόνια ανέργους, ευάλωτες ομάδες, όσο και σε νέους που βρίσκονται εγκλωβισμένοι λόγω ελλιπούς κατάρτισης.

Η παράλληλη ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, η δημιουργική συνεργασία με τοπικές και περιφερειακές επιχειρήσεις καθώς και η ανάπτυξη συλλογικών δράσεων για την απασχόληση, θα μπορέσει να ενισχύσει το υποστηρικτικό δίκτυο υπηρεσιών του Δήμου μας που θα δώσουν την απαραίτητη ώθηση για την επαγγελματική αναδόμηση της περιοχής μας.

Βρισκόμαστε δίπλα σε κάθε δημότη που μας έχει ανάγκη, με στόχο την προώθηση της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης σε κάθε κοινωνική μονάδα. Σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες δράσεις που έχουν ενεργοποιηθεί παράλληλα, εργαζόμαστε για να δημιουργήσουμε μία ισχυρή και οικονομικά ανεξάρτητη τοπική κοινωνία.

Σταύρος Τσίρμπας

Δήμαρχος Αγ. Αναργύρων-Καματερού